Rivers

Natural

 

Karnataka is the land for many important rivers such as Arkavati, Bhadra River, Dandavathi, Gangavalli River, Ghataprabha River, Gurupura River, Hemavati River, Honnuhole, Kabini River, Kali River, Kattinakere, Kedaka River, Krishna River, Kubja River, Kumaradhara River, Lakshmana Tirtha, Malaprabha River, Mandovi River, Manjira River, Netravati River, Palar River, Panchagangavalli River, Penner River, Ponnaiyar River, Sangama, Shambavi River, Sharavathi, Shimsha, Souparnika River, Tunga River, Tungabhadra River, Varada, Varahi River, Vedavathi River, Vrishabhavathi River